POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administrator danych
Zgodnie z nowym Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych
osobowych, stosowanym od 25 maja 2018 roku, uprzejmie informujemy, że
Wasze dane kontaktowe udostępnione firmie Anna Nawrocka Dziewczyny
od kwiatów z siedzibą w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice, przy ul.
Centralna 113, są przez nią, jako administratora danych osobowych,
przetwarzane na potrzeby bieżącego kontaktu a także w celu realizacji i
wynajmu dekoracji.Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma
miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Podane przez Was dane są nam potrzebne do przygotowania dla Was
oferty. Podanie ich jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody
uniemożliwia nam jej przygotowanie.Dane osobowe, które do nas wysyłacie
na adres kontakt@dziewczynyodkwiatow.pl są przechowywane
bezterminowo, lub dopóki nie dostaniemy od Was informacji o ich
usunięciu.Macie prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych,
możecie je sprostować, dokonać korekty albo skasować informacje w
dowolnej chwili. Bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Ochrona danych jest zgodna z
wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, są one
przechowywane na zabezpieczonych serwerach.
Obsługa zapytań dotyczących realizacji dekoracji oraz wynajmu
elementów dekoracji.
Twoje maile skierowane na nasz adres firmowy docierają na zabezpieczony
serwer serwisu firmy nazwa.pl. Twój adres mailowy oraz ewentualne inne
podane przez Ciebie dane osobowe nie trafią w niepowołane ręce. Twój
adres mailowy i inne podane przez Ciebie dane osobowe służą nam
jedynie do kontaktu z Tobą celem odpowiedzi na Twoje zapytanie.